วิธีการดู Filler แท้

Filler Neuramis

ข้อมูล Filler แท้ Neuramis
 • กล่องต้องปิดผนึกแน่นหนา ไม่ผ่านการโดนแกะมาก่อน
 • มีชื่อและรุ่นระบุที่กล่องชัดเจน สะกดถูกต้องทุกตัวอักษร
 • มีป้ายกำกับภาษาไทยที่ข้างกล่อง พร้อมวันหมดอายุชัดเจน
 • มี QR-Code Medytox ชัดเจน
 • ภายในกล่องมีเอกสารกำกับเป็นภาษาไทยบรรจุอยู่
 • มีเลขล็อตสินค้าที่ชัดเจนตรงกัน 4 จุด คือ

เลข Lot ที่กล่อง

เลข Lot ที่ซอง

เลข Lot ที่สติ๊กเกอร์

เลข  Lot ที่หลอดฟิลเลอร์

Filler Restylane

ข้อมูล Filler แท้ Restylane
 • กล่องต้องปิดผนึกแน่นหนา ไม่ผ่านการโดนแกะมาก่อน
 • มีรอยปรุเพื่อใช้ในการแกะกล่อง
 • มีราคาและวันหมดอายุระบุชัดเจน
 • มีชื่อและรุ่นระบุที่กล่องชัดเจน สะกดถูกต้องทุกตัวอักษร
 • มีป้ายกำกับภาษาไทยที่ข้างกล่อง
 • กล่องมีเอกสารกำกับเป็นภาษาไทยแนบมาข้างกล่อง
 • มีสติ๊กเกอร์ โฮโลแกรม Restylane GALDERMA แปะอยู่บนตัวกล่อง
 • มีเลขล็อตสินค้าที่ชัดเจนตรงกัน 2 จุด คือ

เลข Lot ที่กล่อง

เลข  Lot ที่หลอดฟิลเลอร์

Filler Juvederm Voluma

ข้อมูล Filler แท้ Juvederm Voluma
 • กล่องต้องปิดผนึกแน่นหนา ไม่ผ่านการโดนแกะมาก่อน
 • มีชื่อและรุ่นระบุที่กล่องชัดเจน สะกดถูกต้องทุกตัวอักษร
 • มีฉลากพิเศษ ระบุว่า ยาควบคุมพิเศษ ใช้เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้น
 • ระบุชื่อบริษัทที่นำเข้าอย่างชัดเจน
 • มีเลขล็อตสินค้าที่ชัดเจนตรงกัน 4 จุด คือ

เลข Lot ที่กล่อง

เลข Lot ที่ซอง

เลข Lot ที่สติ๊กเกอร์

เลข  Lot ที่หลอดฟิลเลอร์

Filler Juvederm Ultra Plus XC

ข้อมูล Filler แท้ Juvederm Ultra Plus XC
 • กล่องต้องปิดผนึกแน่นหนา ไม่ผ่านการโดนแกะมาก่อน
 • มีชื่อและรุ่นระบุที่กล่องชัดเจน สะกดถูกต้องทุกตัวอักษร
 • มีฉลากพิเศษ ระบุว่า ยาควบคุมพิเศษ ใช้เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้น
 • ระบุชื่อบริษัทที่นำเข้าอย่างชัดเจน
 • มีเลขล็อตสินค้าที่ชัดเจนตรงกัน 4 จุด คือ

เลข Lot ที่กล่อง

เลข Lot ที่ซอง

เลข Lot ที่สติ๊กเกอร์

เลข  Lot ที่หลอดฟิลเลอร์

Review

รีวิวแน่นๆ สบายใจได้

ทำโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทุกเคส

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ลาฟีย์ คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 34 ชั้น 1 อาคาร B ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 
ติดต่อเรา

Tel : 0632369966
Line : @Lfc168

ติดตามเราได้ที่