Promotion

โปรโมชั่นพิเศษ
โปรโมชั่นเติมเต็ม
โปรโมชั่นเมโสแฟต
โปรโมชั่นโบ
โปรโมชั่นร้อยไหม
โปรโมชั่นเมโสหน้าใส
โปรโมชั่น Treatment

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ลาฟีย์ คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 34 ชั้น 1 อาคาร B ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 
ติดต่อเรา

Tel : 0632369966
Line : @Lfc168

ติดตามเราได้ที่