คลินิกความงาม

คุณหมอมุก

พญ.รดา อัฏฐกรเมธา

แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้า และ ศัลยกรรม

ประจำทุกวันพุธ และ เสาร์ เวลา 13.00 – 19.00 น.

คุณหมออ้อ

พญ.พิณรัตน์ ศุขวิทย์

แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้า

ประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น.

Events / Awards