Review

รีวิว บริการโบ

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

รีวิว บริการ Good Morning Eyes

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

รีวิว บริการสารเติมเต็ม

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

รีวิว บริการ สลายไขมัน

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

รีวิว บริการ เลเซอร์

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

รีวิว บริการ ร้อยไหม

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ลาฟีย์ คลินิกเวชกรรม

เลขที่ 34 ชั้น 1 อาคาร B ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 
ติดต่อเรา

Tel : 0632369966
Line : @Lfc168

ติดตามเราได้ที่