คลินิกความงาม

LaFille Clinic

ชั้น 1 อาคาร B ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท (BTS พญาไท) กรุงเทพฯ

Opening hours
Mon – Sun 13.00-19.00

Contact
Call: 063-236-9966
Line: @Lfc168

การเดินทางมาที่คลินิก

บรรยากาศภายใน La Fille Clinic