บริการของเรา

บริการของเรา

Promotion

Treatment 15 ขั้นตอน

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ปรับรูปหน้า

Botulinum Toxin

Miracle Fat

FNC30 Fat

Filler Neuramis

ไหม 8D

Filler Restylane

ไหม PDO

Filler Juvederm Ultra

Filler Juvederm Voluma

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

หน้าใส

Mezo Celeb

Made Collagen

PRP

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

รักษาหลุมสิว

P-Cell

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล